Dedektif Tutmak Suç Mudur?

Dedektif Tutmak Suç Mudur?

Dedektif kavramı Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü’nde “Suç sayılan bir işi veya bu işi yapanı ortaya çıkarmakla görevli kimse” olarak tanımlanmış ise de; artık günümüzde değişen hayat düzeni ile birlikte dedektifler yalnızca suç eylemlerini gerçekleştiren kişileri ortaya çıkaran kişilerden ibaret kimseler değildirler.

Dedektifler boşanma davalarında delil elde etmek, adres tespiti yapmak, borçlunun kaçırdığı mal varlıklarını bulmak konularında da vatandaşlara hizmet sağlamaktadırlar.

Peki dedektif tutmak suç mudur? Dedektif tarafından elde edilen deliller davalarda kullanılabilir mi?

Türk Ceza Kanunu’nda dedektif tutmak ile ilgili yapılmış herhangi bir suç ve ceza tanımı bulunmamaktadır.