birkaç soru=birkaç cevap

7 Ekim 2020 Çarşamba

Evlilikte Zina (Aldatma) Suç Mu, Cezası Nedir?

Yürürlükten kaldırılan kanunda zina eylemi suçtu ve hapis cezası vardı. Ancak yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu’nda zina eylemi suç değildir.

Zina Ne Zaman Suç Olmaktan Çıktı, Davası Kalktı Mı?

Zina suç değildir, kaldırılmıştır. Erkek eş adına zina eyleminin suç olduğu 1996’da, kadın eş adına ceza belirleyen madde 1998’de kaldırılmıştır.

Boşanma Davasında Aldatma Varsa Kusur Mudur?

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Açma Süresi Var Mıdır?

Eş, zina eyleminin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde boşanma davasını açmalıdır. Her halde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmesiyle dava açma hakkı düşecektir.

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır, Tazminat Miktarı Ne Kadar?

Aile mahkemesine zina nedeniyle boşanma talepli dava dilekçesi sunularak açılmaktadır. Tazminat miktarı evliliğin süresi, eşin kusuru, sosyal ve ekonomik durumuna göre mahkemenin takdirine göre belirlenecektir.

Zina Davası Açmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Zina nedeniyle boşanma davası açabilmek için dava dilekçesi, avukat ile dosya takip edilecek ise boşanma vekaletnamesi noterden çıkarılacak ve dilekçe ekine deliller sunulacaktır. Dava açımında bir vekil tayin edilmeyecek ise kimlik fotokopisi, dava dilekçesi ve dilekçe ekinde deliller sunulmalıdır.

Duygusal Aldatma Boşanma Sebebi Midir?

Eş sadakat yükümlülüğüne aykırı davranıyor ve güven kırıcı hareketlerde bulunuyor ise boşanma nedeni olarak ileri sürülebilir.

Aldatmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Çocuğun bakımını, gözetimini hangi taraf daha iyi gözetecek ise mahkeme velayete ilişkin kararında menfaate göre karar verecektir.

Zina (Aldatma) Sebebiyle Boşanma Davasında Deliller Nelerdir?

Hukuka uygun ve aldatma eylemini ispatlayan her yasal şey delil olabilir (tanık, fotoğraf, mesaj gibi).

İnternetten Sosyal Medyada (Sanal) Aldatma Boşanma Sebebi Midir, Tazminat Alınır Mı?

Sosyal medya hesapları üzerinden veya İnternette chat siteleri üzerinden başkalarıyla yapılan duygusal bağ niteliğindeki yazışmalar, fotoğraf veya video göndermeleri güven kırıcı hareketler niteliğindedir. Eş, evliliğin bitimine neden olan kusurlardan biri olarak göstererek tazminat talebinde bulunabilir.

İş Seyahatinde Aldatma İspatlanabilir Mi?

İş seyahatine gitme bahanesiyle 3. bir kişiyle tatile gidilmesi otel kayıtları, fotoğraf, mesaj ve seyahat bilgilerine dair dokümanlar ile ispatlanabilecektir.

Aldatan Eşe (Kocaya) Tazminat Davası Nasıl Açılır? Ne Kadar Öder?

Boşanma dava dilekçesinde aldatan eşten tazminat talebinde de bulunulabilir. Mahkeme eşin kusurunu ve vermiş olduğu zararın karşılığı olarak tazminat miktarına hükmedecektir.

Dudaktan Öpüşmek Zina Sayılır Mı, Zina Mıdır?

Eşin 3. Bir kişiyle cinsel birliktelik yaşaması zina eylemidir, ancak öpüşmesi güven kırıcı harekete ve sadakat yükümlülüğüne aykırılığı oluşturmaktadır.

Kocasını (Eşini) Aldatan Kadın Nafaka Alabilir Mi?

Yoksulluk nafakası, evlilik birliğinde daha az kusurlu ve evlilikten gelen refahı düşecek olan eşe ödenmektedir. Aldatan eş daha az kusurlu ve diğer şartlar oluşuyor ise yoksulluk nafakası alabilecektir.

Aldatma-Zina Boşanma Davası Dilekçe Örneği Nereden Bulabilirim?

Aldatmada Otel Kayıtları Nasıl Çıkartılır?

Otel kayıtları mahkemeden talep edilebilmektedir. Mahkeme otel kayıtlarının çıkarılması talebini yerinde görmesi halinde ilgili emniyet müdürlüğüne müzekkere yazarak otel kayıtlarının dosyaya celbini talep edecektir.

Aldatan Eşin Telefon Kayıtları (HTS) Nasıl Alınır?

Eşinin güven kırıcı hareketleri olduğu iddiasında bulunan eş mahkeme aracılığıyla ilgili GSM operatöründen telefon kayıtlarını talep edebilir. Telefon kayıtları ancak mahkeme talebiyle alınabilir.

Bipolar, Borderline Kişilik Bozukluğu, Manik Depresif veya Şizofreni Olan Eşin Aldatması Geçerli Midir?

Evliliğe engel olmayacak derecede akıl hastalığı olan kimsenin eşini aldatması halinde evlilik birliğinde kusurlu olacaktır.

Cinsel Birleşme,Birliktelik Olmadan Aldatma Olur Mu?

Zina nedeniyle açılacak olan boşanma davalarında 3. kişiyle cinsel birliktelik yaşama şartı gerekmektedir. Ancak cinsel birliktelik olmadan da gerçekleştirilen güven kırıcı hareketler adına da dava açılabilir.

Boşanma Davasında Aldatma-Zina Mahkemede Nasıl Anlaşılır, İspatlanır?

Hukuka uygun deliller ile ispatlanabilecektir. Aldatma; fotoğraf, mesaj dokümanları, sosyal medya paylaşımları, otel kayıtları, banka kayıtları, tanık gibi her türlü delil ile ispat edilebilecektir.

Zina Davası 3. Kişiye (Sevgiliye) Manevi Tazminat Açılır Mı?

Yargıtayın eşin birlikte olduğu sevgili aleyhine açılan manevi tazminat davalarında vermiş olduğu son kararlarda 3. kişiden manevi tazminat istenebilmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir. Kararda sadaka

Gece Yarısı Birine Mesaj Atmak Aldatma Sayılır Mı?

Mesajın içeriği, daha önceden de yazışıp yazışmadığı ve mesajın kime atıldığı önem taşımaktadır. Gece yarısı atılan her mesaj adına aldatma denilemeyecektir.

Çiçek Göndermek Aldatma Sayılır Mı?

Çiçeğin neden veya kime gönderildiği, notunda ne yazıldığı ve ne sıklıkla çiçek ya da hediye gönderildiği önem teşkil eder. Bir çiçek gönderme adına aldatma eylemi oluşturdu denilemez.

HPV Virüsü Aldatma Delili Midir?

HPV virüsünü eşinin başka bir kimse ile cinsel birleşme sonrası bulaşması halinde aldatma konusunda iddia olarak öne sürülebilir. Aldatma delili olarak ispatı zor durumlardandır.

Evlilikte Eşin İşyerinden Arkadaşı ile Eğlenmeye Gitmesi Aldatma Sayılır Mı?

Yalnızca eğlenceye gidilmesi aldatmaya girmemektedir. Bunun yanında sık görüşme, birden fazla eğlenceye gidilmesi, hayatın olağan akışına ters düşecek bir samimiyet varsa aldatma vardır denilebilir.

Yabancı Bir Kadınla-Erkekle Fotoğraf Çekilmesi Aldatma Sayılır Mı?

Bir kimse ile aynı karede fotoğrafta yer alması aldatma niteliği oluşturmamaktadır. Ancak o kimse ile sürekli bir mesaj, duygusal bir bağ veya samimiyet olması halinde güven kırıcı hareket oluşturur.

Aldatma Durumunda Aldatan Uzaklaştırma Alabilir Mi?

Uzaklaştırma kararı, kadının şiddet görmesi veya şiddet görme tehlikesi altında olması nedeniyle verilen bir tedbirdir. Yalnızca aldatma eylemi nedeniyle tedbir kararı verilmemektedir.

Boşanma davasında evliliğin artık çekilmez hale geldiği ve diğer eşin evliliğin bitiminde ağır kusurlu olduğu yönünde iddiası bulunuyor ise tüm kusurlarını öne sürebilecektir. Aldatma yanında darp, sorumlulukları yerine getirmeme, psikolojik şiddet gibi birden fazla neden de ileri sürülebilir.

Aldatma Sayılan Davranışlar, Haller Nelerdir?

Eşin üçüncü bir kimseyle samimi olması, duygusal bağ kurması, aşk sözcükleri kullanması güven kırıcı hareketlere girmektedir. Bunun yanında

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Avukat Gerekir Mi?

Kişi davayı kendisi açabilmektedir, avukat zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak ileride hukuki kayıpların meydana gelmemesi ve kanuna uygun dilekçeler sunularak mahkeme sürecini uygun bir şekilde sürdürmek amacıyla boşanma alanında uzmanlaşmış bir avukattan vekillik hizmeti alınmalıdır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Ev Kime Aittir?

01.01.2002 yılı sonrasında evlenen eşlerde veya edinilen mallarda istisnai durumlar taşımaması kaydıyla eşlerin yarı yarıya hakları bulunmaktadır. Eşlerin evlilik birliği içerisinde edinmiş olduğu mallarda eşler yarı yarıya hak sahibidir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Yeni Delil Sunulabilir Mi?

Yeni delil elde edinilmesi halinde davanın her aşamasında delil sunulmamaktadır. Delillerin sunulması için mahkeme taraflara kesin düre vermektedir. Ön inceleme duruşmasından itibaren 2 haftalık kesin süre

Zina Nedeniyle Boşanmada Yargıtay Kararları Önemli Midir?

Yargıtay tarafından verilen kararların büyük bir önemi bulunmaktadır. Zina nedeniyle boşanma davasında da Yargıtay kararları önem taşımaktadır. Örneğin; başka bir kişiyle bulunan otel kayıtları Yargıtay içtihatlarında zina eylemi sayılmaktadır. Bu karar mahkeme kararlarında emsal teşkil etmektedir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasına Dedektif Delilleri Sunulabilir Mi?

Dedektif aracılığıyla elde edilen ve özel hayatın gizliliğini ihlal edilen deliller hukuka uygun delil niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle mahkeme dedektif aracılığıyla elde edilen delilleri hükme esas almayacaktır.

Aldatma İspatı için Casus Yazılım, Yakalama Telefon Programı Kullanmak Suç Mudur?