dedektif,eş takibi ve dedektiflik

14 Ocak 2020 Salı

 

Dedektifin taşıması gereken özellikleri var mı?

Dedekliflik mesleği ile ilgili bir yasamız maalesef ülkemizde yok. Yasası olmadığından dolayı bir kıstası da yok. Dedektiflik mesleğini sürdürecek birinin sportif ve hazır cevap bir kişiliği olması gerekiyor. Benim askerilik  geçmişim olduğundan , meseleki melekelerimin gereği şimdiye kadar sorun yaşamadık. kendimizi deşifre etmeden çalışma prensibimiz bizim avantajımız olmuştur.

Dedektiflik Mesleğinin derneği var mı

Dedektiflik Derneğimiz İstanbul ve Ankara olmak üzere iki merkezde bulunmaktadır. Derneğimiz TBMM’ne r taslak sunmuştur. Fakat henüz meclisten geçmeyen bir tasarı olduğu için yürürlükte değildir. Bu taslakta, Dedektiflik mesleğini icra edecek şahısların Üniversite mezunu, sabıkası olmayan, vs.. belli başlı maddeleri taşıyan özellikte olmaları  öngörülmüştür.

Bu taslak yasalaştığında mesleki çevremiz genişleyecek bize daha çok ihtiyaç duyulacaktır. Trafik kazalarında ekpertiz ile birliktededektife de ihtiyaç duyulacak mesela, mahkemelerde bilir kişi olarak görev yapacağız.

 ben derneğe üye değilim. Dernek tarafından gelen işlerde derneğimiz yüklü komisyon almaktadır dernek dernek ise sorun kendilerine amaca uygun olarak yardımlaşmak adına ücret almadan iş aldıkları olmuş mu.Kime ne yardımında bulunmuşlar? Dernek tarafından gelen işlerde bizim kazancımız az derneğin çok,olan müşteriye oluyor tabi… Bu nedenle derneğe üye değilim

EN ÇOK HANGİ KONULARDA SİZE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR:

Ülkemizde şu anda çiftler arasındaki sadakatsizlik gibi durumlarda kanıtlama, velayet, nafaka veya mal bölüşümü konularının ispatı için görev yapmaktayız. Bu gibi durumlarda eşlerin sadakatsizliği, mal kaçırması gibi durumlar ispatlandığında mahkemeye rapor halinde elimizde bulunan doneleri delil başlangıcı olarak sunuyor ve  gördüklerimize tanıklık edebiliyoruz.

BÖLGEMİZDE HANGİ KONULARDA DAHA FAZLA İHTİYAÇ DUYULMALDIRI?

Bölgemiz sanayi bölgesi olması itibari ile çok sayıda fabrika bulunmaktadır. Ve sürekli eleman ihtiyacı duyulmaktadır. Kişilerin fabrikalara sunduğu cv’lerin doğruluğu ve geçerliliği gibi konular dedektif sayesinde teyid edilebilir.. mesai zamanında dışarıda iş yapan personel takibi gibi konularda da fabrikalara hizmet verilebilir.

Sizin mesleğinizin olumsuz yanları nelerdir

Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizi de kullanan kötü niyetli dolandırıcılar bulunmaktadır. Bu kişilere ulaşan müşterilerimiz mahrem bilgilerini bu kişilere vererek ,onların tuzağına düşmektedirler. Müşterilerin parasına alarak mahrem bilgilerini deşifre etmek yada konu ile alakalı karşı tarafa bilgi vermek ile tehdit –şantaj yoluna gidilmektedir. Bu konuda müşterilerimizin mağdur olmaması için sabit telefonu olan adresi belli olan ve vergi levhası olandedektiflik firmalarını tercih etmelidirler.bu kişiler de piyasamızı olumsuz etkileyerek gerçek olmayan rekabet yaratmaktalar.

Evrakta sahtecilik konusunda ne gibi faydalarınız olabilir:

Bu gibi konularda şüphenilen kişiler resmi kurumlara başvurmaktadır fakat bu kurumlarda çok sayıda dosya bulunmaktadır ve dosyalar üst üste yığılmış durumdadır. Bu tip olaylarda sonuca daha çabuk ulaşabilmek için resmi kurumların yanında onlara yardımcı olacak veriler toplayarak olayları çözüme kavuşturabiliriz.

BORÇLU VE ALACAKLI GİBİ KONULARDA NE TÜR BİR YOL İZLİYORSUNUZ:

Borçlu kişilerle alacaklı takip işlemi gerçekleştiriyoruz. Ama tahsilat gibi kanunsuz işler yapmıyoruz sadece borçlu kişinin ikametini ve vs..sini alacaklı kişiye iletiyoruz. Bu konularla alakalı Yurtiçi – Yurtdışı hizmet veriyoruz.

PEKİ ALDIĞINIZ İŞLERDE YANILlMA PAYINIZ BULUNMAKTA MIDIR?

Yanılma payımız yoktur çünkü raporlarımızı yorum üzerine hazırlamıyoruz. Olayı farklı kaynaklardan defalarca teyit ediyoruz bu şekilde raporumuza yansıtıyoruz. Bizim için “bir hadise bir sefer olursa kazadır, iki sefer olursa tesadüf, üçüncü kez oluyorsa istikrardır” çalışmalarımızı bu prensip ile sürdürüyoruz.

MESLEĞİNİZDEKİ RİSKLER NELERDİR?ilginç bir anı var mı

En büyük risk deşifre olmaktır. Deşifre olmamak için ekip arkadaşlarımızla değişiklik, kılık kıyafet değişikliği gibi yöntemlerle kendimizi gizliyoruz. Deşifre olma durumunda ise sinirlerimize hakim, hazır cevap ve her zaman bir b planı ile anlatacak bir hikayemizi hazır bulundurarak böyle durumları geçiştiriyoruz.

Kıbrısta bir bayan bize telefon ile ulaşarak eşinin esnaf olduğunu ve bir firmanın satış totalini tutturarak Ukrayna tatilini kazandığını ve bizim eşini takip etmemizi istedi. Bizde bunun üzerine eşinin takip etmek üzere Ukraynaya gittik ve olanları belgeledik ve raporu bayana teslim ettik. Bir hafta sonra bayan bizi geri aradı ve eşine her şeyi anlattığını bizi de deşifre ettiğini belirtti. Ardından bayanın eşi bizi arayarak bütün bilgilerimizi bize anlattı ve eşimin beni takip ettirdiğini bana neden söylemediniz eşimin verdiği ücretin daha fazlasını(burada müşteri şantajı kastediyor) size öderdim dedi. Ve bizde bunun karşılığında eşinize doğru bilgileri vermek işimiz olur ama size şantaj suç olurdu  ayrıca kişinin eşinin bize  internetten ulaşarak  böyle bir talepte bulunduğunu yani  a kişisi olmaz ise b kişisi ile anlaşılacağını  olayın şahsi olmadığını belirttik aksi bir durumun bizim kişiliğimiz ve mesleğimize yakışmayacağını söyledik beyefendi bu tutumumuzdan dolayı bize teşekkür etti ve konu tatlıya bağlandı.

GÖREV icrasında kişinin özeli ne giriliyor mu

Kişi özeline  kesinlikle müdahale etmiyoruz buna devletin yetkilisi bile olsak  hakkımız yok. Bunları yapabileceğini söyleyen kişilere lütfen itibar etmeyiniz. Kamuya açık alanlarda takibimizi yapıyoruz delilleri rapor halinde müşterilerimize sunuyoruz.

Peki dedektif tutmak maliyetli bir iş midir?

Maliyet hesabı kişinin sosyal yaşantısına göre belirlenmektedir, fakat astronomik rakamlar tabiî ki istenmemektedir. Fakat bu işte kişilerin yaşam kaliteleri farklı olduğu için standart bir maliyet olması mümkün değil.

Hangi durumlarda işleri red ediyorsunuz:

Mafya, Uyuşturucu, kan davası gibi kanunsuz durumlarda veya çözüme kavuşturabileceğimize inanmadığımız konularda müşterilerimizin iyiliği için olayları red ediyoruz.

                                 ÖZEL ARAŞTIRMACI SÖZLEŞMESİ

 

Danışan  (iş veren)                                                                     

Adı Soyadı :                                   

T.C.No.       :                                                                                  

Adres          :                                                                                   

Telefon       :                                                                                    

Yapılacak iş                                

 

araştırılan                          

ad soy ad                      :     

Ön bilgi belge               :                        

yakınlığı                        :

Hizmet bedeli   ve gün :                           

Peşin alınan ücret        :               

                             

                                                      

 

ARAŞTIRMANIN AMACI: Bireysel ve toplumsal yarar gözetilerek, adaletin gerçekleşmesinde mağdura ve yargıya yardımcı olmaktır,

 

Yukarıda; danışan(iş veren), araştırılacak  kişi, yapılacak iş, başlama ve bitiş tarihi, süresi, bedeli ve ödeme şekli belirtilerek,  araştırmacı şenol örs ile, danışan(iş veren)                            arasında düzenlenen bu sözleşme gereğince;

 

1-Danışan(iş veren)ın talep ettiği hizmet, genel ahlaka ve kamu güvenliğine, Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile yürürlükte olan diğer kanunlara aykırı olamaz. Aykırılığın tespiti halinde yapılan takip ve araştırmaya son verilir.Danışan (iş veren) araştırmanın her aşamasında araştırmayı durdurabilir iptal edebilir, bu durumda araştıranın ödemesi eksiksiz hak edilmiş sayılır.

 

2-araştırmacı, araştırmanın her aşamasında gördüğü lüzum üzerine sözleşmeyi tek taraflı iptal etme yetkisine sahip olup, Türk Ceza Kanunun 278 nci maddelerin sorumluluğu çerçevesinde hizmet verecek.

 

3-Araştırılacak kişi veya kişilerin özel hayatına girilmeyeceği, suçun oluşabileceği her hangi bir çalışmada bulunmayacağımızı danışan şimdiden kabul etmiştir.

 

4-Talep edilen hizmet, yasaların ve çalışma kurallarımızın el verdiği ölçüde yerine getirilerek elde edilen bilgiler ile yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı dosya hazırlanarak bir örneği danışana verilir.

 

5-danışan çalışmalarımız neticesinde elde ettiği bilgi ve belgeleri açıklayamaz, başkaları aleyhine tehdit veya şantaj aracı olarak kullanamaz. Aksi halde tüm cezai ve maddi-manevi sorumluluk kendisine aittir.

 

6-Hizmet bedeli karşılıklı görüşmede belirlenerek kabul edilmiştir

 

 

7-Düşünülen aldatma- ihanet gerçekleşmemiş olsa bile anlaşılan ücret hak edilmiş sayılır.