dedektif sözleşmesi

7 Ekim 2020 Çarşamba

 

                                 ÖZEL ARAŞTIRMACI SÖZLEŞMESİ

 

Danışan  (iş veren)                                                                     

Adı Soyadı :                                   

T.C.No.       :                                                                                  

Adres          :                                                                                   

Telefon       :                                                                                    

Yapılacak iş                                

 

araştırılan                          

ad soy ad                      :     

Ön bilgi belge               :                        

yakınlığı                        :

Hizmet bedeli   ve gün :                           

Peşin alınan ücret        :               

                             

                                                      

 

ARAŞTIRMANIN AMACI: Bireysel ve toplumsal yarar gözetilerek, adaletin gerçekleşmesinde mağdura ve yargıya yardımcı olmaktır,

 

Yukarıda; danışan(iş veren), araştırılacak  kişi, yapılacak iş, başlama ve bitiş tarihi, süresi, bedeli ve ödeme şekli belirtilerek,  araştırmacı şenol örs ile, danışan(iş veren)                            arasında düzenlenen bu sözleşme gereğince;

 

1-Danışan(iş veren)ın talep ettiği hizmet, genel ahlaka ve kamu güvenliğine, Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile yürürlükte olan diğer kanunlara aykırı olamaz. Aykırılığın tespiti halinde yapılan takip ve araştırmaya son verilir.Danışan (iş veren) araştırmanın her aşamasında araştırmayı durdurabilir iptal edebilir, bu durumda araştıranın ödemesi eksiksiz hak edilmiş sayılır.

 

2-araştırmacı, araştırmanın her aşamasında gördüğü lüzum üzerine sözleşmeyi tek taraflı iptal etme yetkisine sahip olup, Türk Ceza Kanunun 278 nci maddelerin sorumluluğu çerçevesinde hizmet verecek.

 

3-Araştırılacak kişi veya kişilerin özel hayatına girilmeyeceği, suçun oluşabileceği her hangi bir çalışmada bulunmayacağımızı danışan şimdiden kabul etmiştir.

 

4-Talep edilen hizmet, yasaların ve çalışma kurallarımızın el verdiği ölçüde yerine getirilerek elde edilen bilgiler ile yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı dosya hazırlanarak bir örneği danışana verilir.

 

5-danışan çalışmalarımız neticesinde elde ettiği bilgi ve belgeleri açıklayamaz, başkaları aleyhine tehdit veya şantaj aracı olarak kullanamaz. Aksi halde tüm cezai ve maddi-manevi sorumluluk kendisine aittir.

 

6-Hizmet bedeli karşılıklı görüşmede belirlenerek kabul edilmiştir

 

7-Düşünülen aldatma- ihanet gerçekleşmemiş olsa bile anlaşılan ücret hak edilmiş sayılır.